Geachte Patiënt ,


Op vrijdag 14/05 is de praktijk gesloten .


Voor zwangeren is er sinds kort een gescheiden aanmeldingsprocedure voorzien . Deze zal vanaf 3 mei gebruikt kunnen worden - Uw huisarts zorgt hiervoor .

Vanaf 3 mei tot en met 13 juni zal dokter Inge Wouters stage lopen : deze student zit in haar 6 en laatste jaar en heeft gekozen om huisarts te worden . Als de aanwezigheid van Inge U stoort mag U dat altijd meedelen .

Voor Uw resultaten of het aanvragen van een huisbezoek dient U het liefst te bellen tussen 7.00 en 7.30 uur of na  9.00 uur .

Risicopatiënt (niet voor zwangeren) en wel of niet op de lijst ? U kunt dit nakijken op :

MyHealthViewer

Via deze weg , mbv. een kaartlezer of itsme  , kunt U nakijken of Uw naam als risicopatiënt in de de lijst voorkomt . U bent risicopatiënt en tussen 18 en 65 jaar en Uw naam komt in de lijst niet voor : stuur mij een mail , eb.kooltuo@sredlumretkod

U kunt ook terecht in tijdelijke vaccinatielokaties :Corona: tijdelijke vaccinatielocaties | Antwerpen.be

Vanaf heden kunt U tijdens het weekend,tijdens een feestdag of een brugdag terecht bij de TRIAGELIJN :

tussen 8 en 16.00uur : tel.03 /376 95 95,

op een ander moment ,wachtpost  Brabo :tel.03 281 88 92

NOODNUMMER: 112.

Voor alle informatie over corona , één telefoonnummer :03/376.95.95 (=hetzelfde nummer als de triagelijn ).

Van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur .

Zaterdag ,zondag en feestdag tussen 8 en 16 uur .

Meer informatie over het vaccineren :Home - Laat je vaccineren

Duidelijke informatie over aanpak COVID vind U hier:https://www.info-coronavirus.be/nl/

Extra informatie voor patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn :

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Extra informatie over contacttracing :

www.contactopvolging.be

Al Uw resultaten kunt op COZO.be of via MIJNGEZONDHEID.be bekijken , met een kaartlezer en Uw eid kaart /itsme.

Woensdagnamiddag is er geen raadpleging mogelijk.

Mijn e-mailadres is nu :  eb.kooltuo@sredlumretkod (opgelet: niet copy & paste gebruiken)voor voorschriften, vragen,ed.