Geachte Patiënt ,

Voor 2018 wens ik U : alle geluk , niet te veel zorgen en een ijzersterke gezondheid toe !

Graag had ik Uw aandacht willen vragen voor de volgende punten:

Gelieve Uw identiteitskaart steeds mee te brengen .Dit is nodig om Uw gegevens goed te kunnen bijhouden .

Gelieve ook per patiënt één consultatiemoment te reserveren .Er is immers tijd nodig om een kwaliteitsvolle raadpleging te hebben .

Voor het invullen van attesten zal ik U vragen om een afspraak te voorzien .


Langs deze weg wil ik U meedelen dat U tijdens het weekend (vrijdag van 19.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur ) en tijdens de feestdagen een beroep kunt doen op de collega's van de HUISARTSENWACHTPOST .

De wachtpost voor de inwoners van Berchem is in de Lange Leemstraat nr 187.

U kunt ook telefonsch een beroep doen op de dokter met wachtdienst via het nummer 090010512 .

Via www.hwpantwerpen.be kunt ook informatie bekomen .

Gelieve :

1.voor laboresultaten en andere medische vragen zoveel mogelijk te bellen tussen 7.00 en 8.00 uur in de morgen .

2.tijdens de consultatieuren ,de telefonische vragen zo kort mogelijk te houden om de raadpleging zo min als mogelijk te onderbreken .

3.voorschriften en / of documenten te komen ophalen tussen 8.00 en 13.00 uur  en tussen 17.00 en 20.00 uur  ( behalve op woensdagavond ) .

4.steeds te vragen achter laboresultaten of specialistische verslagen .Ik dring er bij U op aan om zelf mij te contacteren ( via een raadpleging of telefonisch ) om de uitslagen van uitgevoerde onderzoeken te kennen . 

Op woensdagavond ben ik tussen 17.00 en 22 .30 uur niet te bereiken wegens bijscholing .

Hopende op een aangename samenwerking ,

Met de meeste hoogachting , 

Dr. Olivier Mulders.